Nieuws

Võrumaa Lastekaitse Ühing - Home | Facebook

785 0924 515 4709. helena.jakobson@voru.ee. Tartu 23, kab 7 T 10.00-12.00 Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel: Juhtumikorraldaja

Lastekaitse Liit » Youth Council võru lastekaitse

Lapsendada sooviva pere kohtumine sotsiaalkindlustusameti spetsialistiga. Avaldus ja motivatsioonikiri. Lapsendada sooviv inimene või pere (edaspidi pere, kuid lapsendada võib ka vallaline inimene) võtab ühendust enda piirkonna sotsiaalkindlustusameti (SKA) lastekaitse osakonna asendushoolduse spetsialistiga.Seejärel kohtub pere SKA spetsialistiga, et saada tuttavaks ja arutleda

Lapsendamine | Sotsiaalkindlustusamet võru lastekaitse

Võru linnavalitsuse- ja volikogu infoleht Võru Linna Leht on suurima trükiarvuga ajaleht Võrus. Alates 2014. aastast ilmub 11 korda aastas, korra kuus (välja arvatud juuli), iga kuu 21.-26. kuupäeval, augustis linna sünnipäeva eel erandina 10.-12. kuupäeval ja detsembris jõulude eel 19.-21. kuupäeval.

Üldinfo - Võru Linnavalitsus võru lastekaitse

Lastekaitse Liit liitus Võrumaa koolieelikutele suunatud ohutusprojektiga „Tunnen. Tean. Oskan” , et lastele tutvustada ja koos arutleda, milline on turvaline internetikasutus. Projekti „Tunnen. Tean. Oskan” eesmärk on anda lastele alusteadmised, kuidas ohusituatsioone ära tunda ning ohu korral õigesti käituda. Projekti eestvedaja, Võru piirkonnapolitseiniku Elar Sariku sõnul on

Kontaktid - Võru Linnavalitsus

1.10. Lastekaitse spetsialisti teenistussuhte peatumise määrab vallavanem käskkirjaga. 2. TEENISTUSKOHA EESMÄRK Teenistuskoha eesmärk on lastekaitsetöö korraldamine, vanemliku hoolitsuseta laste kaitse ja nendele abi tagamine Võru vallas, laste õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine. 3. TEENISTUSÜLESANDED 3.1.

Lastekaitse Liit 2020 » Koolirahu väljakuulutamine toimub

16.10.2020: kriisiolukorraks valmisoleku koolituse korteriühistute juhtidele: Päästeamet korraldab 3. novembril kella 18.00-19.30 Koolituskeskus Võluvõru III korruse õppeklassis (Räpina mnt 12, Võru linn) kriisiolukorraks valmisoleku koolituse korteriühistute juhtidele.

Lastekaitse - Võru Linnavalitsus

Võrumaa Lastekaitse Ühing. 554 likes. MTÜ Võrumaa Lastekaitse Ühing. Juhatuse liikmed: Inge Järvpõld(55682768), Elleri-Kristel Kelp(58446777), Piret Haljend (5052802)

Võru Linna Leht - Võru Linnavalitsus võru lastekaitse

Võrumaa Keskraamatukogu on Võru Linnavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärk on tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Raamatukogu asub Võrus Jüri tn 54 hoones II ja III korrusel, kokku on raamatukogu kasutuses 1481,28 m2 põrandapinda.

Kontaktid - Võru Linnavalitsus

Võru Linnavalitsuses tegelevad lastekaitse küsimustega 3 lastekaitsespetsialisti, kelle tööülesanneteks on: lapsevanemate või last kasvatavate isikute toetamine lapse õiguste ja heaolu tagamisel; abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja …

Приз "С детьми и для детей" вручили школьнику и собаке - …

Lapsi õpetavad spetsialistid Politsei- ja Piirivalveametist, Päästeametist, Punasest Ristist, Kaitseliidust, Elektrilevist, Naiskodukaitsest, G4S-ist, Võru Noortekeskusest ja Lastekaitse Liidust. Iga lasteaia osalenud rühm loob õpitu põhjal plakati, millest pannakse kokku näitus, mis avatakse lastekaitsepäeval, 1.juunil 2020 Võru

Lastekaitse Liit 2020 » Täna algava uue õppeaasta võru lastekaitse

Blanketid . Paberkandjal blanketid asuvad linnavalitsuse infosaalis Jüri 11, Võru linn. Täitmiseks palume salvestada arvutisse, salvestada ja digitaalselt allkirjastatult saata aadressile info@voru.ee.