Nieuws

Viru-Nigula valla jäätmehoolduseeskiri – Riigi Teataja

Viru-Nigula Valla Teataja . Artiklid; Paberleht (pdf) Tellimine ja kontakt; Arhiiv - endiste valdade lehed. Kunda linnaleht Meie kodu; Viru-Nigula Teataja; Aseri valla leht; Tutvustus ja asukoht . Tutvustus; Asukoht; Sümboolika; MTÜ Viru-Nigula Valla Toetusgrupp; Aseri Kommunaal OÜ

Viru-Nigula valla eelarvest - Riigi Teataja

Viru-Nigula vallalehe “Viru-Nigula Valla Teataja” väljaandmise kord. Vastu võetud 25.01.2018 nr 3. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

Viru-Nigula - Viru-Nigula vald

Viru-Nigula valla jäätmehoolduseeskiri . Vastu võetud 02.03.2016 nr 3. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 5 ja § 22 lõike 2, jäätmeseaduse § 71 lg 1 ja 2 ning pakendiseaduse § 15 lg 1 alusel.

Viru-Nigula vallas jõuti tuumajaama ideest tegevuseni viru-nigula teataja

vlwl nxlgdv vddwdq ylomd qljl " Ä3lnd pxvwd phkh nxmxo oxedv plqg vxupdwd nxl wd nlvnx hl wllgd ³ 7ulljl lvdqg n vlv Ä.xlv y}wvlg vd odsvxnhvh hox"³ Ä9}unod whho wxol mlooh vddwdq lnnd

Viru-Nigula vallalehe “Viru-Nigula Valla Teataja viru-nigula teataja

Viru-Nigula valla finantsjuhtimise kord . Vastu võetud 27.06.2019 nr 60. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 6, § 21 lõike 1 ja § 28 lõike 3 1 alusel.. 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1.

Viru-Nigula valla finantsjuhtimise kord – Riigi Teataja viru-nigula teataja

Viru-Nigula valla eelarvest mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuste andmise kord. Vastu võetud 27.06.2018 nr 32 jõustumine 01.09.2018. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 lõike 2 ja noorsootöö seaduse § 8 lõike 2 alusel.

Viru-Nigula Teataja - Viru-Nigula vald viru-nigula teataja

Viru-Nigula vallavalitsuses toimus kriisikoosolek: inimestelt oodatakse rahulikku ja mõistlikku meelt Loe artiklit

Viru-Nigula - Viru-Nigula vald viru-nigula teataja

Viru-Nigula valla jäätmehoolduseeskiri . Vastu võetud 02.03.2016 nr 3. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 5 ja § 22 lõike 2, jäätmeseaduse § 71 lg 1 ja 2 ning pakendiseaduse § 15 lg 1 alusel.

Viru-Nigula Maarja kabeli juures näeb mõõgavõitlust ja

Viru-Nigula Valla Teataja Märts 2020 eesti Märkus Rannu Saeveski reklaamile: seoses eriolukorraga Eestis ja palgi nappusega on terve märtsikuu tootmine seiskunud. Seetõttu pikendab Rannu Saeveski soodusaega klotsidele kuni maikuu lõpuni.

Viru-Nigula valla ametiasutuse palgajuhend – Riigi Teataja

Viru-Nigula valla ametlik veebileht, uudised, kontaktinfo, kaart, vallavalitsus, volikogu, eelarve, arengukava, turismiinfo

Images of Viru-Nigula Teataja

Viru-Nigula vallalehe “Viru-Nigula Valla Teataja” väljaandmise kord. Vastu võetud 25.01.2018 nr 3. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.