Nieuws

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

vajaduspõhine õppetoetus erasmus Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilastele, kes on pärit vähemkindlustatud perekondadest ning on mõeldud kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks. Vajaduspõhise eritoetuse sihtgrupiks on üliõpilane, kes taotles riigi poolt määratavat vajaduspõhist õppetoetust, kuid ei saanud seda, kuna leibkonna sissetulek ületas sissetulekute ülempiiri.

Partnerkõrgkoolid Euroopas - farmaatsia.ut.ee

vajaduspõhine õppetoetus erasmus Vajaduspõhine õppetoetus rakendus kõrgharidusreformi ühe osana hinnetepõhise õppetoetuse asemel 2013. aasta 1. septembril. Sellega suurenesid toetussummad ning võrreldes varasema süsteemiga muutusid nii taotlemiskord kui ka –tingimused3: Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 75–220 eurot kuus ning seda saab üliõpilane, kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75%

Eesti Maaülikool

Vajaduspõhine õppetoetus määratakse kaks korda õppeaastas: sügis- ja kevadsemestriks. Toetuse saamiseks tuleb igal semestril esitada taotlus haridusportaalis edu.ee. Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.

Erasmus+ programmi Euroopa-sisene õpiränne - flku.ut.ee

Liigu järgmisele sisuosale. Otsitavat lehte ei ole olemas. Meil on väga kahju, aga paistab, et otsitavat lehte ei ole olemas. Palun kasutage portaali otsingumootorit või sisukaarti.

EELK Usuteaduse Instituut - Õppetoetused

vajaduspõhine õppetoetus erasmus Erasmus + üleilmne ränne; Sündmused; Ülikool arvudes; Finantsaruanded. Eelarved; Aastaaruanded; Õigusaktid; Riigihanked ja vara müük. Hankekord; Hankeplaan; Hangete arhiiv; Vara müük; Infotehnoloogia osakond. IT-info . Üldinformatsioon; Teenused; Infosüsteemi rakendused; Kirjastus; Rahvusülikool 100; Õppimine. Üliõpilasele. Üldinfo; Kuhu pöörduda; Õppekorraldus; Õppijad ja

Toetused ja stipendiumid | Tallinn University

Erasmus ettevalmistavad lähetused tsentraliseeritud programmides osalemiseks . Ettevalmistav lähetus Nr. 2004-1710/001-001/28 Vajaduspõhine õppetoetus üliõpilastele (1.-5. kursus) Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel oleva informatsiooni leiab SIIT! Riiklikult reguleerib õppetoetusi ja õppelaenu seadus, mille leiab SIIT! Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli poolt

Erasmus+ programmi toel Euroopasse praktikale | Tartu Ülikool

vajaduspõhine õppetoetus erasmus Vajaduspõhine õppetoetus. Sul on võimalik taotleda vajaduspõhist õppetoetust, kui oled asunud õppima mitte varem kui 2013. aasta sügisel ning vastad õppetoetuste ja õppelaenu seaduse tingimustele. Vaata täpsemalt siit. Vajaduspõhine eritoetus. Kui Sa vajaduspõhist õppetoetust ei saanud, siis taotle EEKi vajaduspõhist eritoetust

Eesti Maaülikool - vana.emu.ee

Vajaduspõhine eritoetus üliõpilastele (1.-5. kursus) Vajaduspõhine eritoetus on üliõpilase majanduslikust olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks, kui üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasi lükatud.

Vajaduspõhine eritoetus üliõpilastele (1.-5. kursus

vajaduspõhine õppetoetus erasmus Teema: Vajaduspõhine õppetoetus. Postitas: Kägu 14.09.2016 11:10. Olen sigatige. Olen üliõpilane, tegin riigiportaalis vajaduspõhise õppetoetuse avalduse ja selgus, et mu 18-aastane 12. klassi õpilasest tütar ei kvalifitseeru riigi silmis pereliikmeks, mistap ma toetust ei saa, kuna mul pole ülalpeetavaid, järelikult kulub mu palk ainult enda peale ja pole toetust vaja anda. Please