Nieuws

Töövõtuleping: kuidas hüvitada isikliku auto kasutamist?

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 garantii . Kuna pärast ehitusseadustiku jõustumist seadusest enam ehitisele garantiid ei tulene (jättes kõrvale tarbijale ehitatava eramuga seonduva nõuete esitamise lihtsustatud korra), siis on viimastel aastatel järjest aktuaalsemaks muutunud garantii küsimused.

VÕLAÕIGUSSEADUS

Töövõtuleping: kuidas hüvitada isikliku auto kasutamist? Seadus (ei võlaõigusseadus ega töölepingu seadus) ei sätesta, et tööandja peaks korraldama transpordi või hüvitama transpordikulud tööle ja koju sõiduks, kui ühistransport ei tööta. See on võimalik pigem kokkuleppel - näiteks kui töötaja ei nõustu töölepingut

Milline leping töötamiseks sõlmida? - Tööelu.ee

TÖÖÕIGUS - Võlaõigusseadus- VÕS alates 01:07:2002 Kehtib kõikide lepingute puhul, ka töölepingule. Töölepinguseadus- TLS al 01.07.2009 Tööleping sõlmitakse töölepinguseaduse alusel. Töötaja suur sõltuvus tööandjast. Sõlvtuse tagab see, et on alluvuse suhe. Kirjalik kokkulepe, tööandja allvuses.

Töövõtuleping – Vikipeedia

töövõtuleping võlaõigusseadus
Võlaõigusseadus eristab käsunduslepingu töövõtuleppest. 1. juulil 2002. aastal jõustunud ja kauaoodatud võlaõigusseaduses on sätestatud tööde ja teenuste osutamiseks endise tööettevõtulepingu asemel kaks uut lepinguliiki: käsundusleping ja töövõtuleping.

Võlaõigusseadus eristab käsunduslepingu töövõtuleppest

töövõtuleping võlaõigusseadus
Ref A: 8B37B40136954139B18AC4122803FF43 Ref B: SJCEDGE0417 Ref C: 2020-10-23T18:17:57Z

Töövõtuleping ei peida tööõiguslikku suhet

Töövõtuleping ei peida tööõiguslikku suhet Töölepinguliste kohustuste vältimiseks ei piisa töövõtulepingu sõlmimisest, sest töövaidlusorgan lähtub töösuhte tegelikust iseloomust. Heli Raidve Tööõigusabi juhataja Heli Raidve sõnul on ükskõik, kuidas lepingut nimetatakse, kuna loeb pooltevahelise suhte tegelik sisu

Vandeadvokaat Siret Siilbek: Töövõtuleping – lõpetamine

Töövõtuleping – suhe, kus sa teed mingi teatud kokkulepitud töö ja sulle makstakse selle eest tasu, kuid see, kus, kuidas ja millal sa töö teed, on sinu otsustada. Ainus, mis loeb, on tööülesande sisu, tasu suurus ja töö tähtaeg, kuid muu osas oled sa vaba. töövõtulepingut ja käsunduslepingut reguleerib võlaõigusseadus

Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne (2020)

VÕLAÕIGUSSEADUS. Vastu võetud 26. 09. 2001. a seadusega (RT I 2001, 81, 487), jõustunud 1. 07. 2002. VÕÕRANDAMISLEPINGUD Müügileping. Tarbijatöövõtuleping on oma majandus- või kutsetegevuses tegutseva töövõtja ja tarbijast tellija vaheline töövõtuleping,

Töölepingu seaduse ABC: kõik, mida pead töösuhtest teadma

töövõtuleping võlaõigusseadus
Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne (2020) Koostajad: Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Karin Sein. Tegemist on võlaõigusseaduse kommentaaride kordusväljaandega, mis hõlmab kindlustuslepingu (4. osa), toetamislepingute (5. osa), kompromissilepingu (6. osa), seltsingulepingu (7. osa) ning teenuste osutamise lepingutest (8. osa) peatükkide 35–39

Töövõtuleping eraisikuga - RMP.ee

töövõtuleping võlaõigusseadus
Töövõtuleping on teenuse osutamise leping ja sõlmitakse tavaliselt siis, kui lepitakse kokku mingi asja valmistamises või selle muutmises või teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse saavutamises (nt korteri remontimine). Töövõtja on tööülesannete täitmisel üldjuhul vaba otsustama, kus, mil viisil ja mis ajal ta tööd teeb