Nieuws

Õppetoetus | Haridus- ja Teadusministeerium Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilastele, kes on pärit vähemkindlustatud perekondadest ning on mõeldud kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks. Vajaduspõhise eritoetuse sihtgrupiks on üliõpilane, kes taotles riigi poolt määratavat vajaduspõhist õppetoetust, kuid ei saanud seda, kuna leibkonna sissetulek ületas sissetulekute ülempiiri.

Vajaduspõhine õppetoetus | TTÜ IT Kolledž Vajaduspõhine õppetoetus määratakse kaks korda õppeaastas: sügis- ja kevadsemestriks. Toetuse saamiseks tuleb igal semestril esitada taotlus haridusportaalis edu.ee . Taotlusi

Õppetoetuste ja õppelaenu seadus – Riigi Teataja tlu vajaduspõhine õppetoetus Vajaduspõhine õppetoetus Vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhise õppetoetuse eesmärk on aidata neid üliõpilasi, kelle leibkond ei suuda neid toetada, motiveerida neid täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima.

Vajaduspõhine eritoetus < Õppetoetused ja stipendiumid Vajaduspõhine õppetoetus. Kehtestatud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega. Alates 2013/14. õa-st sisseastunud vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Enne 2013/2014 õa sisseastunud tudengitele jääb kuni 2015/16. õa-ni kehtima vana toetussüsteem.

Vajaduspõhine õppetoetus - Eesti Maaülikool (2) Üliõpilase vajaduspõhine õppetoetus kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega kolmes suuruses vastavalt sellele, kas üliõpilase käesoleva seaduse § 5 1 alusel arvestatud keskmine sissetulek moodustab riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäärast 1) kuni 25 protsenti

Toetused ja stipendiumid | Tallinna Ülikool Vajaduspõhine õppetoetus. Kehtestatud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega. Alates 2013/14. õa-st sisseastunud vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Enne 2013/2014 õa sisseastunud tudengitele jääb kuni 2015/16. õa-ni kehtima vana toetussüsteem.

Vajaduspõhine õppetoetus | TalTech Väidetavalt on vajaduspõhine õppetoetus oluline tegur mõjutamaks üliõpilaskonna õppes püsimist, täiskoormusega õppimist, kõrgkooli nominaalajaga lõpetamist ja kõrgkoolist väljalangevuse vältimist (Pilli & Valk, 2008; Valk, 2018).

Vajaduspõhine õppetoetus < Õppetoetused ja stipendiumid tlu vajaduspõhine õppetoetus Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda üliõpilane (välja arvatud doktorant), kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või ajalise või tähtajalise elamisõiguse alusel, kes ei ole akadeemilisel puhkusel, kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust, kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75%

Vajaduspõhine õppetoetus | Tartu Ülikool Vajaduspõhine õppetoetus Vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhise õppetoetuse eesmärk on aidata neid üliõpilasi, kelle leibkond ei suuda neid toetada, motiveerida neid täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima.