Nieuws

SÕIDUKI OSTMINE (SOETAMINE, OMANIKUVAHETUS) JA

Sõiduki mass peab vastama töökorras sõiduki massile, millele on lisatud lisavarustuse mass ja nimikoormus, mis on jaotatud vastavalt tootja instruktsioonidele. Selle jaoks määrab tootja kindlaks nimikoormuse ja/või kere ja/või varustuse või sisustuse raskuskeskme kõige äärmised lubatavad asukohad (nt 0,50–1,30 m eespool esimest

Sisukord - Wallbox Academy

sõiduki kasutaja lisamine
Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord 1. Vastu võetud 03.03.2011 nr 19. Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 76 lõike 13 ja § 83 lõike 5 alusel. 1. peatükk Üldsätted § 1. Reguleerimisala (1) Määrus reguleerib Eestis registreerimisele kuuluva ning teeliikluses osaleva mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi koos sõiduk) liiklusregistrisse

EUR-Lex - 32012R1230 - EN - EUR-Lex

sõiduki kasutaja lisamine
Sõiduki turvalise omanikuvahetuse müügilepingu sõlmimiseks, vastutaja kasutaja nõusoleku ja volituse andmiseks palume logida e-teenindusse ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga. Need toimingud nõuavad digiallkirja. ID-kaardiga ID-kaart Mobiil-IDga Mobiil-ID Või siis logige sisse meie e-teenindusse erinevate pankade kaudu:

Maanteeamet: Piirangute seadmine

2) sõiduki omaniku nimi ja aadress; 3) sõiduki mark ja mudel, valmistajatehase tähis; 4) registreerimistunnistuse number ja riikliku registreerimismärgi andmed; 5) sõiduki kasutaja ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, juhiloa number, sünniaeg või isikukood.

Sõiduki eest vastutav isik

sõidukite puhul, mille omanik, vastutav kasutaja või kasutaja on Virtsu–Kuivastu liinil Saare maakonna ja Rohuküla–Heltermaa liinil Hiiu maakonna püsielanik või ettevõte. LISATEENUSED Lisateenus Sadama kassas sõiduki lisamine eelisjärjekorda (kui leidub vabu kohti) 2,00 …

Uue kasutaja lisamine - Planlogi blogi

sõiduki kasutaja lisamine
Sõiduki kasutaja kandmine registreerimistunnistusele või kasutaja muutumine vormistatakse sõiduki omaniku või tema volitatud esindaja kirjaliku taotluse alusel, kus peab olema märgitud kasutaja isikukood, ees- ja perekonnanimi ning elukoht, juriidilisel isikul registrikood, nimetus ning asukoht.

NAVIREC KASUTUSJUHEND

sõiduki kasutaja lisamine
Uue kasutaja lisamiseks tuleb liikuda menüüsse kasutajad ning valida alamenüü kasutajad. Kasutajate alla jõudes näete esmalt olemasolevate kasutajate nimekirja. Nimekirjas olevaid kasutajaid on sõltuvalt teie õigustest võimalik kas muuta ja/või sulgeda. Kuna siin postituses käsitleme uue kasutaja lisamist, siis selleks tuleb klikata nuppu Lisa kasutaja.

volikiri Archives - Entro

sõiduki kasutaja lisamine
KASUTAJA LISAMINE OMA RÜHMA Saate rühma lisada uue/olemasoleva kasutaja, et anda talle ligipääs laaduritele. Sisestage kasutaja andmed ja seadke talle kasutaja või administraatori õigused. Kasutaja. Annate talle ligipääsu allpool olevast laadurite loendist valitud laaduritele. Administraator. Annate talle ligipääsu kõigile teie

Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused

Sõiduki ostmine ja registreerimistunnistuse tellimine“ Kui sõiduki uus omanik on lisanud kasutajad, määranud vastutava kasutaja ja valinud sõiduki registreerimistunnistuse kättesaamise koha, kuvatakse enne riigilõivu tasumist taotluse koondkuva, kus on võimalik kontrollida esitatud taotlust. JOONIS 6.

HINNAKIRI - Praamid.ee

Sõiduki omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel sõidukiga seotud registriandmete muutmine registris, sh sõiduki omanikuvahetus, (vastutava) kasutaja lisamine, muutmine või ära jätmine.

Images of Sõiduki Kasutaja Lisamine

Uue sõiduki lisamine. Pricing Structure: vali kas hind on läbitud vahemaa või ajapõhine või mitmetasandiline. Starting Price: alustusmaksu suuruse lisamine. Price per kilometer: kilomeetri hinna lisamine. Price per minute: minutihinna lisamine. Price per passenger: hinna lisamine

Sõiduajaloo kustutamine — Kasutajatugi

Nimetatud nõusolek tuleb esitada ainult juhul, kui taotletakse: 1) registriandmete muutmist sõiduki omaniku vahetumisel; 2) registriandmete muutmist sõiduki kasutaja, sealhulgas vastutava kasutaja lisamisel või muutmisel; 3) registerpandi kohta kande tegemist. [RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

Sõidukiga seotud isikute andmete muutmine | Maanteeamet

Sõidukite ja haagiste lisamine kontole. Vali „Minu konto“ alt vasakpoolsest menüüst „Minu sõidukid ja haagised“. Avanenud aknas saad lisada ja eemaldada sõidukeid. Sisesta alajaotuses „Lisa sõiduk või haagis“ sõiduki registreerimisnumber ja vali loendist sõiduki tüüp.

auto kasutaja lisamine autopaberitesse - Perekooli Foorum

sõiduki kasutaja lisamine
Kasutaja lisamiseks tuleb teha valik, kas kasutaja on füüsiline või juriidiline isik sisestada kasutaja isikukood ning või ettevõtte registrikood. Sõiduki kasutajate lisamine, muutmine ja

Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused

Registriandmete muutmine on liiklusregistrisse kantud sõiduki või veesõiduki ning nendega seotud isikute andmete muutmine, lisamine või ärajätmine. Registriandmete muutmiseks tuleb sõiduki/veesõiduki omanikul või tema esindajal esitada Maanteeametile nõuetekohane taotlus viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.