Nieuws

Online-väitlus: eutanaasia tuleb Eestis seadustada - Eesti

riigid kus eutanaasia on lubatud
Kus on surmaabi lubatud? Aktiivne eutanaasia on seaduslikult lubatud viies riigis. Need on Uruguay, Belgia, Holland, Luksemburg ja Kolumbia. Teatud tingimustel on Jaapanis eutanaasia lubatud, kuigi seal ei ole eutanaasia kohta ühtegi seadust. Belgias legaliseeriti eutanaasia 2002. aastal. Belgias on eutanaasiat puudutavad seadused liberaalsed

Kommentaarid: Vooglaid: eutanaasia loob teatud ootuse, et

riigid kus eutanaasia on lubatud
Belgias, kus on eutanaasia lubatud alates 2002. aastast, vaadeldi 100 raskelt haiget inimest (77 naist ja 23 meest) ning nende soove. Uuringust selgus, et sügavas depressioonis ja käitumishäiretega inimesed avaldasid suurema tõenäosusega soovi eutanaasiale, kirjutab Medical News Today.

kas teie saate aru, kuidas eutanaasia seadustamine

riigid kus eutanaasia on lubatud
Postimees.ee uue hooaja esimeses online-väitluses üritab eetikaekspert Meego Remmel tõestada, et Eesti ei peaks aktiivset eutanaasiat seadustama, vastupidisel seisukohal on Eesti Väitlusseltsi esindajad Anna Karolin ja Andero Uusberg. Mõlema poole avakõnedele järgneb kell 14 interaktiivne ristküsitlus, kus on võimalus sõna sekka öelda ka lugejatel.

Images of riigid kus eutanaasia on lubatud

NAgu mujal maailmas, kus see on seadustatud ei oleks kadedaid ja õelaid inimesi, kes omakasuhimus sooviks lähedase surma.[/tsitaat] Need, riigid, kus eutanaasia on seadustatud, on oma ühiskonna arengus meist kõvasti ees – meie ühiskonnas on ebavõrdsuse aste, mis on praegu kuritegeliku käitumise peamine põhjus, veel liiga suur.

YLE: Euroopas kasvab eutanaasia kasuks otsustanute arv

Arvestades riike, kus eutanaasia on lubatud välismaalastele, saavad Venemaa kodanikud siiani minna oma viimasele teekonnale ühte neist. Viimane kord, kui 2007. aastal, saadikute asetäitja nimel, tehti ettepanek muuta kriminaalkoodeksit ja lubada eutanaasia Venemaal, kuid ettepanek toimus kiirelt avalikult nördinud ja tühistati.

Yana Toom eutanaasiast - Perekooli Foorum

Lisaks ülalloetletud riikidele on Eesti kodanikel lubatud isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel siseneda ka Albaaniasse, Bosnia ja Hertsegoviinasse, Gruusiasse, Moldovasse, Montenegrosse*, Kosovosse, Põhja-Makedooniasse ja Serbiasse. Loetletud riikides on Eesti kodanikel võimalik viibida kuni kolm kuud (*v.a. Montenegros, kus võib kehtiva ID

Kas ma vajan viisat? – Reisi Targalt

Naaberriigist ei jää lubatud surmaabi poolest kuigi palju alla ka Holland, kus aktiivne eutanaasia on lubatud juba 12. eluaastast. Seejuures on 2,8 protsenti kõigist surmadest ja 0,1 protsenti abistatud enesetapu tagajärjed. Juba enne selle legaliseerimist oli eutanaasia Hollandis tegelikult laialt levinud.

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse

Riigid väljastpoolt Euroopa Liitu, mille elanikel on lubatud Eestisse siseneda, muu hulgas turismi eesmärgil (vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirjale) Reisi Targalt lehel, kuhu on lisatud reisijale oluline teave liikumispiirangute, isolatsiooninõuete jm kohta riikides, kus Eestil on saatkond. Viimati

Millistes riikides on eutanaasia lubatud? Eutanaasia

maailmas, kus riigid ja erinevad kultuurid on omavahel tihedalt põimunud läbi kaubanduse, hariduse, vaba aja veetmise, töökohtade, äri, julgeoleku jne, on samuti oluline teada, kellega koostööd tehakse (näiteks kuhu investeeritakse) ning missugune on arengutase, heaolu või elukvaliteet teistes riikides.

Eutanaasiat soovivad depressioonis ja käitumishäiretega

riigid kus eutanaasia on lubatud
Postimees.ee uue hooaja esimeses online-väitluses üritab eetikaekspert Meego Remmel tõestada, et Eesti ei peaks aktiivset eutanaasiat seadustama, vastupidisel seisukohal on Eesti Väitlusseltsi esindajad Anna Karolin ja Andero Uusberg. Mõlema poole avakõnedele järgneb kell 14 interaktiivne ristküsitlus, kus on võimalus sõna sekka öelda ka lugejatel.

Araabia Ühendemiraadid – Reisi Targalt

riigid kus eutanaasia on lubatud
Riikides, kus samasooliste isikute abielu ei ole lubatud, kuid kus on kehtestatud partnerluse registreerimiseks mõni muu võimalus, annab samasooliste isikute vahel välismaal sõlmitud abielu neile tavaliselt samad õigused nagu registreeritud partnerluski. ELi riigid, kus ei ole partnerluse registreerimise võimalust seadusega ette nähtud:

Kasutaja:Elisabethpahk/liivakast – Vikipeedia

Maailm ei ole mustvalge ja eutanaasiaga kaasnevad tõsised küsimused, millele on väga raske vastata. Riikides, kus eutanaasia (ravimatult haige elupäevade varasem lõpetamine mõttetute kannatuste vähendamiseks) on lubatud ja seadustatud, on probleem sama nagu mujal ning jääb ikka moraalne küsimus, kas eutanaasia on võrdne tapmisega.

Tsiviilpartnerlus ja registreeritud partnerlused

Eutanaasia ehk suremisabi ehk halastussurm ehk surmaabi on teise inimese elu tahtlik lõpetamine selle inimese enda heaks. Tavaliselt on tegu paranemislootusteta ja piinleva haige elu lõpetamisega.[1]