Nieuws

Vaata, mis on Lõuna-Eesti omavalitsuste töötajate palgad 6.3. Lasteaia arve väljastab Põlva valla raamatupidaja lapsevanemale e-posti aadressile. Lasteaiaarve tasumine; 7.1. Lapsevanem tasub raamatupidamise poolt esitatud arve alusel. 7.2. Tasumisvõimalused: panka ülekandega või vallavalitsuse kassasse sularahas. 7.3. …

Põlvas on alustatud kampaaniat uue vallamaja vastu, kuigi Põlva Tarbijate Ühistu sõlmis möödunud nädalal ehituslepingu ettevõttega Embach Ehitus OÜ, misjärel oodatakse ehitusluba, et alustada kauaoodatud COOP Maksimarketi kaubanduskeskuse ehitusega. Hoone projekteeris Resand OÜ. Ehitatav hoone tuleb ühekorruseline üldpindalaga 4200 m2.

VALGJÄRVE VALD PÕLVA MAAKOND Tasuta Hea valla-rahvas, krõbe ja pikk talv on järele andmas ja me liigume jõudsalt kevade poole. Sellel aastal leiate oma valla lehe postkastist ja seda tasuta, kuna meie soov on oma valla leht kõigile vallaelanikele kättesaadavamaks teha. Lisaks oma postkastile, leiate valla lehe ka valla raamatukogudest ja valla

Põlva Vallavalitsuse raamatupidaja tööülesanded: - koolid põlva valla raamatupidaja Neljapäeval, 19. detsembril kella 21.24 ajal toimus liiklusõnnetus Põlva maakonnas Põlva vallas Põlva-Reola maantee 9. kilomeetril. 20-aastane mees kaldus sirgel teelõigul sõiduautoga Audi A4 libeduse tõttu vastassuunavööndisse ja sealt edasi kraavi ning rullus üle katuse.

Kodukord – Ahja Lasteaed Illikuku Kolm päeva hiljem allkirjastas valla allasutuse - hooldekodu - juhataja Sulo Nurmeots (pildil) käskkirja töötajate uute palgamäärade kohta alates 1. aprillist 2007. Valla raamatupidaja aga arvestas palgatõusu tagasiulatuvalt 1. jaanuarist ehk kolme kuu jagu rohkem kui õigus. Viga maksab 60 000 krooni „ Palku maksti välja 27. aprilli

VALGJÄRVE VALD Tasuta 16.10.2020: Vinni vallavalitsus annab teada: Vinni vallavalitsus annab teada, et Vinni valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 04.11.2020 – 04.12.2020.

LounaLeht.ee põlva valla raamatupidaja Hegri töötab hetkel SA Põlva Arenduskeskuse tegevjuhina ning varasemalt on töötanud Võru linnamajandusosakonna juhatajana, Tartu Linnavalitsuses ja Keskkonnateenistuses spetsialistina. 2. Konguta piirkonna koordinaatorina endine Konguta valla raamatupidaja-asjaajaja Kerli Rätsep, Rõngu piirkonna koordinaatorina endine Rõngu

Vallavalitsus | Vormsi * peasekretär koormusega 1,0 * raamatupidaja koormusega 0,5 * bussijuht koormusega 0,5. Kanepi vallas oli estvedajaks Spordiklubi Kõlleste, mängud toimusid Koorastes, kavas 5 osavõistlust. Põlva valla suve-mängude eestvedaja Eoste-Valgesoo MTÜ kutsus vallarahva Eoste …

Struktuur - Põlva vald Vallavalitsus on kutsutud kokku järgides põhimõtet, et esindatud oleksid saare erinevate elualade esindajad. Vastavalt Vormsi valla põhimäärusele on vallavalitsus viie- kuni üheksaliikmeline. Vormsi valla omavalitsuslik staatus kinnitati 19. detsembril 1991.

Täna alustas Elva Vallavalitsus – Elva Elu põlva valla raamatupidaja Ref A: 431A9A392C724095A33E4857FF1ED5DF Ref B: NYCEDGE1414 Ref C: 2020-10-23T16:29:20Z

ajalugu - Põlvamaa portaal Lõuna-Eesti ühe suurema omavalitsuse, Põlva vallavanema Georg Pelisaare palk on alles kolmandal kohal 3200 euroga. Lõuna-Eesti suurima omavalitsuse Valga valla

Põlvasse tuleb COOP Maksimarket - Lõunaeestlane Põlva Vallavolikogu 28.05.2020 otsus nr 1-3/18 "Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 "Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis" muutmine". Põlva vald - …