Nieuws

PÕLVA PÕHIKOOL – 7. saksakeelne e-konkurss

Lina tn 21, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond 75009289 Põlva Põhikool : Õiguslik vorm või asutuse liik: Kohaliku omavalitsuse üksus : Valdaja liik: Kohalik omavalitsus : Valdaja juriidiline aadress: Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Kooli tn 1

Põlva Kool - Põlva Kooli | Facebook

Põlva haigla Põlva Kool (Lina 21, Põlva) Hele-Mai Sirel tel 5190 3434 . Põlva haigla Roosi Kool (Lina 13, Põlva) Hele-Mai Sirel. E-post : heie-mai.sirel@polvahgl.ee tel 5190 3434 . Põlva haigla MTÜ Rosma Haridusselts (Värska mnt 4, Rosma küla) Hele-Mai Sirel. E-post : heie-mai.sirel@polvahgl.ee tel 5190 3434 . Põlva haigla

Põlva Põhikooli staadion | Spordiplatsid.ee

põlva põhikool lina 21 Lina tn 21, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond : Postiindeks: 63308 : Telefon +372 799 6885 75009289 Põlva Põhikool : Õiguslik vorm või asutuse liik: Kohaliku omavalitsuse üksus

Põlva maakonna koolinoorte kergejõustiku meistrivõistlused

põlva põhikool lina 21 Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 12.08.2020. a korraldusega nr 2-3/413. Põlva linnas asuva Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati Põlva Vallavalitsuse 02.10.2019 korraldusega nr 2-3/496.. Põlva Vallavalitsuse 10.06.2020 korraldusega nr 261 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule.

Poisid 14 Põlva maakonna koolinoorte P l u s s r i n g l a

põlva põhikool lina 21 Põlva Kooli Lina tn võimlas, 23.märtsil 2017.a. Poisid 14 - 2003 ja hiljem sündinud Üldine paremusjärjestus: 1. August Jakobson Põlva Kool 2. Kristjan Pundonen Tilsi Põhikool 3. Kevin Virt Kanepi Gümnaasium 4. Mihkel Sildoja Mooste Põhikool 5. Stefan Ander Ploom Põlva Kool 6. Henry Zoludev Kanepi Gümnaasium 7. Imre Kivisild Viluste

Üldinfo » Saverna Põhikool

põlva põhikool lina 21 Põlva Vallavalitsus toetab 18.06.2015 Põlva valla koolide ja lasteaedade hoolekogude üldkoosolekul kokkulepitud seisukohti. Kui räägime ühest asutusest Põlva Põhikool, mis asub mitmes hoones, siis põhikoolis toimub õppetöö ikkagi I, II ja III kooliastmes. 1.3. Renoveerida Lina tn 21 asuv Põlva

Põlva Põhikooli võimla | Spordiplatsid.ee

Kauksi Põhikool 1. september kell 9.00 Ahja Kool 1. september kell 9.00 klassijuhataja tund kell 9.30 rongkäik kultuurimajja kell 9.50 aktus Põlva Kool 1. september kell 10.00 2.-8. klass Mesikäpa Hallis kell 12.00 1. ja 9. klass Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses Roosi Kool 1. september kell 10.00 Põlva Gümnaasium 28. augustil kell 10.00

Põlva Kool - Teave | Facebook

Ref A: 31C86CED7BDF41578E670ABBD5952055 Ref B: NYCEDGE1010 Ref C: 2020-10-23T18:58:13Z

2020/2021 ÕPPEAASTA AVAAKTUSED tavapäraselt - polva.ee

Kontakt. Kooli tee 6/2 Saverna küla, Valgjärve vald Põlva maakond 63418 e-mail: kool@saverna.edu.ee Direktor: tel 799 8441 Õpetajad: tel 799 8442

Põlva valla arengukomisjoni istungi protokoll nr

põlva põhikool lina 21 Põlva Vallavalitsuse 10.06.2020 korraldusega nr 2-3/261 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva linnas asuva Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jaotatakse planeeringuala kolmeks krundiks. Planeeritaval krundil nr 1 …