Nieuws

Piibel - e-ope.khk.ee

piibli tõlkimine Nimetus. Sõna piibel tuleneb vanakreeka sõnast βιβλίον biblíon papüürusrull, üldistatult raamat.. Piibli jaotus. Kristluse suuremad harud kasutavad Piiblist väga lähedasi versioone, milles Piibli 66 raamatut ehk iseseisvat osa jagunevad 39 raamatuga Vanaks Testamendiks ja 27 raamatuga Uueks Testamendiks. Lisaks tuntakse piiblile lähedaste teoste kogumit, mida nimetatakse

Piibel – Vikipeedia

Piibli tõlkimine ei kaota kunagi oma aktuaalsust. Käsikäes emakeele arenguga tekib igal ajastul vajadus oma piiblitõlke järele. Umbes iga 20 aasta järel revideeritakse tavaliselt olemasolevat Piibli tõlget. Mõnel pool maailmas tehakse seda koguni iga 5 aasta tagant.

Eestikeelsed piiblitõlked – Vikipeedia

piibli tõlkimine Kirikuelu. Piibli tõlkimine | Vikerraadio | Maailmas jätkub piibli tõlkimine eri keeltesse, kuid uuendamist vajavad ka juba tehtud tõlked, kas või eesti keelde.

Kirikuelu. Piibli tõlkimine | Vikerraadio | ERR

piibli tõlkimine Esimesed katsetused. Esimesed teadaolevad katsed Piibli tõlkimiseks eesti keelde tehti 16. sajandil. Tallinna koolipoiss Hans Susi suutis 1551. aastaks tõlkida ära evangeeliumite perikoobid ja Taaveti lauluraamatu, kuid tema tehtud töö jäi trükis avaldamata.. Pikemaid tõlkekatkeid Piiblist sisaldus 17. sajandil luteri pastorite koostatud käsiraamatutes, näiteks 1632. aastal

Kirikuelu. Piibli tõlkimine | Vikerraadio | ERR

Piibli tõlkimine. Toomas Paul kirjeldab teoses «Eesti piiblitõlke ajalugu», kuidas 19. sajandi II poolel arutleti Eesti- ja Liivimaa kirikus vajadusest redigeerida eestikeelset Piiblit ja trükkida see uues kirjaviisis. Ühtaegu tegeldi Piibli eestikeelse teksti redigeerimise ja parandamisega.

Piibli tõlkimine Inglismaal XIV sajandil | Kirikulugu

piibli tõlkimine EESTI PIIBLISELTS - Piibli tutvustamine, Piibli tõlkimine, Piiblipäevad, Harjumaa, 80040723, Raamatud

Piibli tõlkimisest ja tõlkedünaamikast | K&T

piibli tõlkimine

EESTI PIIBLISELTS - Piibli tutvustamine, Piibli tõlkimine

Piibli tõlkimine ja trükkimine. 405. aasta – Hieronymus tõlkis Piibli ladina keelde. Piibel sai katoliku kiriku tekstina nimeks „ Vulgata ”. „Vulgata” käsikirju on säilinud palju, umbes 9000. Tõlked rahvuskeeltesse: 1380 – 1382 - Piibli tõlkimine inglise keelde, tõlkija John Wicliff

Heebrea ja kreeka keelest Piibli tõlkimise põhimõtted

Kirikuelu. Piibli tõlkimine | Vikerraadio | Maailmas jätkub piibli tõlkimine eri keeltesse, kuid uuendamist vajavad ka juba tehtud tõlked, kas või eesti keelde.

Inuiti Pärandipiibel | Piiblitöö siin ja seal

Piibli puhul on interpretatsioon vältimatu (vt Paul 1996), ja seda pakub kõige tavalisemalt jutlus, mis ideaalkorral on samasugune inspireeritud kõne nagu muiste prohvetitel. Kuid ka tavaline jutlus, kui teda peab akadeemilise teoloogiharidusega isik, on teksti sõnumi avamine ja aktualiseerimine.

Heebrea ja kreeka keelest Piibli tõlkimise põhimõtted

piibli tõlkimine Piibli tundmist on ikka peetud hea hariduse näitajaks. Ometi on selle hästituntud teksti tõlkeprotsess olnud märksa keerulisem, kui võiks arvata. Uurisin eesti keele instituudi vanemteadurilt Kristiina Rossilt, millal toimus Piibli tõlkimine eesti keelde ja kuidas on see meie keelt mõjutanud.

Helme kiriku ajalugu - Katrini tunnid - Google Sites

Piibli tõlkimine oikumeenilises perspektiivis. Akadeemia, 12, 2500−2508. Publikatsiooni tüüp ajakirjaartikkel Autorid, kellel on ETISe konto Peeter Roosimaa (Autor) Autorid Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto“ sai lisada ainult neid isikuid, kes on ETISe kasutajad, siis väljale „Autorid“ tuleks sisestada kõigi

Piibli rollist eesti keele arenguloos - Eesti Kirik

Seega tähendab Piibli tõlkimine midagi enamat kui vaid algkeelse sõna järjepidevat asendamist sama vastega. Tõlkijal on vaja hoolikalt kaaluda, millised sõnad annavad kõige paremini edasi algkeelse teksti mõtte. Lauseid moodustades tuleb arvestada ka sihtkeele grammatikareeglitega, et …