Nieuws

Lastekaitse Liit 2020 » Põlvamaa Lastekaitse Ühing pidas

puuetega laste hooldus ja teenused, lastekaitse : Külli Padar-Siim : Põlva piirkonna sotsiaalteenused : Katrin Hansing : sotsiaaltransport, Laheda ja Mooste piirkonna toimetulekutoetused ning sotsiaaltoetused ja -teenused : Maarika Tikman : Ahja ja Vastse-Kuuste piirkonna toimetulekutoetus, sotsiaaltoetused ja -teenused : Näitan: 10 tulemust. Elemente lehe kohta (Changing the value of this

Lastekaitse | Sotsiaalkindlustusamet

lastekaitse põlva Lastekaitse eesmärk on tagada lapse turvatunne ja heaolu. Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles on lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused rahuldatud.

Lastekaitse - Muhu vald

lastekaitse põlva Lastekaitse. 27.08.18 . Laps ehk alaealine on seadusandluse mõistes kuni 18-aastane isik. Seaduse keskmes on lapse heaolu – laps kui subjekt, õiguste kandja. Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud. Esmane vastutus lapse õiguste

Lastekaitse - Tapa Vallavalitsus

PÕLVA MÄNGUTUBA asub Põlva linnas, Jaama 69 Perekeskuse I korrusel. Mängutuba . loodi Põlvamaa Lastekaitse Ühingu, Rahvastikuministri Büroo ja Põlva Linnavalitsuse koostöös EQUAL projekti „ Lapsed hoitud, emad tööl!“ raames. alustas väikelaste hoiuteenuse osutamist 29.nov. 2005. Ametlik avamine toimus 29. aug. 2006 . MÄNGUTUBA ALUSTAS ISESEISVAT TÖÖD …

Kroonika – Põlva Lasteaed Lepatriinu

veebruar 2012 – Põlva lasteaed Lepatriinu võeti vastu MTÜ Lastekaitse Liit projekti “Kiusamisvaba lasteaed”. Oleme maakonna pilootlasteaed. Meeskonnad: Sirje Must, Sirje Jürgenson, Heli Kõomägi ja Ülle Edenberg, Ave Mattus, Anne Lauri. 2012.a. 24.märts – Põlvamaa 5. alushariduse konverents “Loovus – miks, millal ja kuidas?”

Lastekaitse Osakond - Kontaktid | Sotsiaalkindlustusamet

Lastekaitse Liit on ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

Kroonika – Põlva Lasteaed Lepatriinu

lastekaitse põlva Lastekaitse. Lasteabi telefon 116111; Ennetus- ja koostöö; Nõustamisteenus kohalikele omavalitsustele ja partneritele; Lastekaitse abimaterjalid spetsialistile; Raamatukogu; Lastemaja; Järelevalve; Kadunud laste telefon 116000; Kinnise lasteasutuse teenus; Asendushooldus ja kasuvanemlus. Hoolduspereks saamine; Lapsendamine; Asendushoolduse

Avaleht | Sotsiaalkindlustusamet

Lastekaitse; Dokumendid; Tööle saamist parendavad tugiteenused; Hoolekandeasutused; Esmatasandi arstiabi; Muu info; Kontaktid; Teenused ja toimingud; Teabenõude vorm; Dokumendiregister ; Teavita probleemist; Igal lapsel on õigus elule, tervisele ja arengule; olla kaitstud igasuguse vägivalla ja väärkohtlemise eest; rääkida kaasa teda mõjutavates küsimustes peres, koolis ja laiemalt

Lastekaitse Liit 2020 » Põlvamaa Lastekaitse Ühing pidas

lastekaitse põlva Lastekaitse osakond. Lastekaitse osakond on riiklik rakendusüksus, mis loodi 01.01.2016 selleks, et suurendada riigipoolset tuge kohalikele omavalitsustele nende lastekaitsealaste ülesannete täitmisel, ühtlustada ja tõsta lastekaitsetöö kvaliteeti kohalikul tasandil ning arendada välja riikliku ja regionaalse võimekusega lastekaitsesüsteem.

Lastekaitse Liit 2020

veebruar 2012 – Põlva lasteaed Lepatriinu võeti vastu MTÜ Lastekaitse Liit projekti “Kiusamisvaba lasteaed”. Oleme maakonna pilootlasteaed. Meeskonnad: Sirje Must, Sirje Jürgenson, Heli Kõomägi ja Ülle Edenberg, Ave Mattus, Anne Lauri. 2012.a. 24.märts – Põlvamaa 5. alushariduse konverents “Loovus – miks, millal ja kuidas?”

Lastekaitse - Põlva vald

Lastekaitse. Lastekaitse hõlmab erinevaid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu. Laps on alla 18-aastastane isik ja lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud.

Perearstid - Põlva vald

lastekaitse põlva Põlva jäätmejaam 5.08.20 Eriolukorras on Põlva jäätmejaam avatud tavapärastel aegadel T–R 12.00–18.00 ja L 09.00–13.00, kuid allolevatel eritingimustel :

Põlvamaa Lastekaitse Ühing, mängutuba - Tasuta koduleht

Anti üle Põlva valla 2020. aasta hariduspreemiad Ettelugemisvõistlus "Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi " Maa-ameti pakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks