Nieuws

1 - tlu.ee

Referaatide teemad (kõik on avaldatud ajakirjas Semiotica, kättesaadav TÜ rmtk-s avariiulil) Kuidas kirjutada referaati. Arnold, Madelaine. Semiotic analysis of graphical and linguistic data in architectural design activity. 111: 245–267 (1996)

Referaadi koostamine - SlideShare

Referaadi koostamine ja vormistamine. Referaadi koostamine. Referaadi ülesehitus (struktuur)

6.1. Kuidas kirjutada referaati?

Oma seisukohti võid referaati lisada, kuid põhjenda ja selgita oma arvamusi. Ära loe passiivselt. Märkmete tegemine allikate lugemisel on äärmiselt oluline, et põhipunkte meelde jätta. Alusta kirjutamist võimalikult varakult. Paralleelselt lugemisega hakka kohe kirja panema ka esimesi sisulõike.

Kuidas koostada referaati. Sessioonõpe tallinna ülikool

Kuidas referaat valmis kirjutada? (Kasulikke nõuandeid) Sissejuhatus ja kokkuvõte kirjuta lõpus, kui muu töö on valmis. Kui sa kasutad valmiskirjutatud lõiku raamatust või internetist, pead sa sellele viitama, märkides vastava materjali autori lõigu taha sulgudesse, näiteks: (Vahtre 1996).

Referaatide koostamine ja vormistamine

kuidas kirjutada referaati
Kuidas referaat valmis kirjutada? (Kasulikke nõuandeid) Sissejuhatus ja kokkuvõte kirjuta lõpus, kui muu töö on valmis. Kui sa kasutad valmiskirjutatud lõiku raamatust või internetist, pead sa sellele viitama, märkides vastava materjali autori lõigu taha sulgudesse, näiteks: (Vahtre 1996).

6.5. Kuidas kirjutada kokkuvõtet? - e-ope.khk.ee

¾ Iga referaadi osa algab uuelt lehelt. Tiitelleht Tiitellehel peavad olema järgmised andmed (vt Lisa …): ¾ Kooli nimi ¾ kirjutaja nimi ¾ klass ¾ töö pealkiri ¾ töö liik (referaat) ¾ juhendaja nimi ¾ töö kirjutamise/esitamise koht ja aasta Sisukord Sisukord koosneb töö jaotiste (peatükid, alajaotused, alapunktid) pealkirjadest ja leheküljenumbritest (vt Lisa …).

Haridus | Kuidas.ee - Tarkuseraamat internetis!

Kuidas koostada referaati? Millest alustada? Väga oluline on teema valik. Referaadi teema on tavaliselt ette antud ja algajal kirjutajal ei ole teema kohta oma arvamust. Kui aga on võimalik teema ise valida, tuleb kõigepealt lähtuda töö eesmärgist ja mõelda, mida uurima või selgitama hakatakse.

Referaadi ülesehitus (struktuur) - HARIDUSKESKUS

kuidas kirjutada referaati
Kuidas kirjutada referaati? üldnõuded. Keskkool - Eesti keel - Eesti keel. 0 5 VÄGA HEA. 1 Esitatud küsimused. KUIDAS KOOSTADA REFERAATI ? 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti. ~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis 2012-02-14 Kuupäev, millal

Kuidas koostada referaati? - ut

Kuidas Kirjutada Referaati. Currently 4.35 / 5; Kirjutas Rain Ungert 0 kommentaari . Homseks vaja referaat teha? Siit võid saada juhiseid Kuidas Kirjutada Esseed. Currently 4.09 / 5; Kirjutas Rain Ungert 0 kommentaari . Homseks vaja kirjutada essee? Ennem loe läbi see artikkel

Referaadi vormistamise nõuded põhikoolile 1

Kuidas refereerida artiklit, raamatu peatükki? Referaat (ladina keeles – ette kandma teatama) on lühike ülevaade või kokkuvõte ilmunud või avaldatud teosest. Referaadi omadused ja funktsioonid:

Kuidas teha referaati. Tallinna ülikool akadeemiline kalender

Kuidas kirjutada esseesid ja referaate Lehti Pilt E-õppes kasutatakse tihti Teie õpitulemuste hindamiseks kirjalikke ülesandeid, esseesid ja referaate. Teisest küljest on kirjutamine ka vahend õppimiseks, aitamaks saavutada sügavamat ja täpsemat mõtlemist ning arusaamist. Seetõttu on oluline oma kirjutamisoskuse arendamine.

6.1. Kuidas kirjutada referaati?

KUIDAS KOOSTADA REFERAATI?. SISSEJUHATUS. Selle referaadi teemaks on Kuidas koostada referaati? ning annabki vastuseid. sellele küsimusele. Referaat koosneb peatükkidest, mis selgitavad näiteks referaadi. üldnõudeid ning on abistavaks materjaliks selle kirjutamisel. Annab täpseid juhiseid,. mida peavad erinevad referaadi osad sisaldama ning millest võiks/tuleks neis. kirjutada..

Referaadi koostamine - Sarnased failid

kuidas kirjutada referaati
Kuidas kirjutada referaati? 6.2. Nõuandeid referaadi koostamisel. 6.3. Mis on plagiaat ja selle vältimine? 6.4. Viitamine ja kasutatud kirjandus. Kuidas kirjutada kokkuvõtet? Kokkuvõtte kirjutamine (koostamine) on üks olulisemaid oskusi paljude inimeste, eriti õppurite elus.

Kuidas kirjutada esseesid ja referaate - Loo Keskkool

kuidas kirjutada referaati
Kui terve töö pidid lihtsalt teise inimese sõnu enda omadega ümber seadma, siis kokkuvõttes on oluline koht oma arvamusel ning samuti ettepanekutel. Töö kokkuvõttes on vaja kirjutada, kas sissejuhatuses seatud eesmärk on täidetud ning kuidas on sissejuhatuses püstitatud ülesanded lahendatud.

Kuidas koostada referaati? - HARIDUSKESKUS

Kuidas referaat valmis kirjutada? Referaadi kirjutamisel arvutil kasutatakse kirja Times New Roman, tähemärgi suurust 12 ning reavahet 1,5. Vabade servade laius on 2,5 cm. Peatükkide pealkirjad kirjutatakse veidi suuremalt (tähesuurus 14 ) Iga uus peatükk võiks alata uuelt lehelt.