Nieuws

Eesti-Inglise sõnaraamat, Glosbe Inglise-Eesti-Inglisesraamat

English-Estonian Dictionary - Inglise-Eesti sõnastik Inglise-eesti sõnastik. Sisestage ingliskeelne sõna või väljend, saate eestikeelsed vasted. Sõna: Lisa sõnastik brauseri otsiribale Sõnastikust.

Kategooria:Sõnaraamatud – Vikipeedia inglise - eesti sõnaraamat Eesti keele sõnastikud: Õigekeelsussõnaraamat 2018 (EKI) Tesaurus (Filosoft) Eesti keele seletav sõnaraamat (EKI) Eesti Wordnet ehk TEKsaurus (TÜ) Kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas (KM) Kõnekäänud ja fraseologismid (KM) Eesti vanasõnad (KM) Esimene Eesti Slängi Sõnaraamat (EKI) Väike murdesõnastik (EKI) Erialasõnastikud

Inglise-eesti sõnastik Inglise-eesti sõnaraamat. Kvaliteetsed online sõnaraamatud, tõlked, vestmikud, grammatikad, teemad ja keele mängud tasuta

Eesti-inglise-eesti sõnastik sõnaraamat Eesti - Inglise - Eesti sõnaraamat on teenus põhimõttel "NAGU ON". Antud teenust tohib kasutada isiklikul, õppe-, haridus- ja/või teistel mittetulunduslikel eesmärkidel. Muudel eesmärkidel kasutamiseks, palume tingimuste täpsustamiseks eelnevalt kontakteeruda. Samuti ei vastuta me mitte mingisuguste kahjude eest, mis võivad avalduda

Inglise-eesti sõnastik inglise - eesti sõnaraamat Inglise-Eesti-Inglisesraamat

Keeleveeb Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil. Kasutajaliides valmistatud OÜs ANIMATO. Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas. EN-ET sõnaraamatu veebiteenust osutatakse põhimõttel "ON NAGU ON".

Inglise-eesti sõnaraamat | Lingea inglise - eesti sõnaraamat Tolge.ee (tõlge inglise keelest eesti keelde translate sõnaraamat) on teksti tõlkesüsteem, mis võimaldab tõlkida kõigist keeltest kõigisse keeltesse.

Inglise-Eesti sõnaraamat, Glosbe Sõnu inglise eesti sõnastikus on 188 572. Eesti suurim tasuta online sõnaraamat. Sõnade lisamiseks andmebaasi kasuta nuppu [Lisa uus sõna]

Inglise-eesti sõnaraamat | Lingea - dict.com inglise - eesti sõnaraamat Inglise-eesti sõnaraamat. Üle 100 000 märksõna 1390 lehekülge. Johannes Silveti koostatud Inglise-eesti sõnaraamatul on meie hariduse ja kultuuri arengus olnud erakordne roll alates 1939. aastast, mil ilmus raamatu esmatrükk.

Inglise-Eesti-Inglise sõnaraamat inglise - eesti sõnaraamat [IES] Inglise-eesti masintõlkesõnastik. Päring: osas