Nieuws

[SYS] Sünonüümisõnastik

Tasemehariduse andmed on kogunud ja töödelnud Haridus- ja Teadusministeerium ning Statistikaamet. Alates 2005/2006. õppeaastast koostatakse haridusstatistikat Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmete alusel (alusharidus alates 2008/2009. õppeaastast).

HARIDUSE JA KASVATUSE MITMEKEELNE SÕNARAAMAT

See mitmekeelne sõnastik määratleb ära 100 võtmeterminit, mis on kasutusel Euroopa haridus- ja koolituspoliitikas. Sõnastik on saadaval kuues keeles: inglise, hispaania, saksa, prantsuse, itaalia ja portugali keeles. Sõnastik on uuendatud ja täiendatud versioon väljaandest Kutsehariduse ja -koolituse poliitika terminoloogia, 2004.

The Dictionary of Extracurricular Activities – META-SHARE

Üheks eesmärgiks on edendada hariduse ja kultuuri arengut. Toetus eden-dab ettevõtlust. Uuskasutuskeskus edendab taastarbimist edestama (kellestki) ette jõudma või ees olema. Ta edestas oma peamist kon-kurenti kahe sekundiga. Eesti edestab alampalga poolest ELis vaid Lätit ja Leedut etendama esitama, ette kandma; osa mängima.

SÕNASTAJA

[SYS] Sünonüümisõnastik. Päring: osas

Sõnastik:Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus (ISCED

Tasemehariduse andmed on kogunud ja töödelnud Haridus- ja Teadusministeerium ning Statistikaamet. Alates 2005/2006. õppeaastast koostatakse haridusstatistikat Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmete alusel (alusharidus alates 2008/2009. õppeaastast).

Täiskasvanute hariduse pakkuja | EPALE

Sofistlik hariduse - käsitlus käsitab hariduse sisu millegi sellisena, mis on juba valimiskujul olemas. Sokratese tähendus Antiik-Kreeka filosoofia jaoks. Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk). Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

VÄIKE PARONÜÜMI- SÕNASTIK - Koduleht

hariduse sõnastik

Sõnastik ilmub 2013. aasta esimesel poolel, kirjastajaks on Eesti Keele Sihtasutus. • Sõnastiku materjali toimetamisel on nõu ja jõuga aidanud oma ala asjatundjad erinevatest ametkondadest ja asutustest. • Eraldi tänu väärivad abi ja toetuse eest Eesti Keele Instituut ning Haridus- ja Teadusministeerium.

TÖÖHÕIVE SEOS OSKUSTE JA HARIDUSEGA EESTI JA …

hariduse sõnastik

Seletused sõnale hariduse suhtes. autokraatlik juht – pragmaatiline eestvedamine (välised tasud, juhtmine, välistamise kaudu) Demokraatlik juht – ümberkujundav eestvedamine (Idealiseeritud mõju, inspireeritud motivatsioon, intellektuaalne stimuleerimine, individuaalsuse arvestamine) Liberaalne juht – „las minna“ (sekkumatus) Juhtimine Eestvedamine Planeerimine(kavandamine

Haridus - Eesti Statistika

Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus ISCED (International standard classification of education) on vahend rahvusvaheliselt võrreldava haridusstatistika tegemiseks.. Hariduse ja hariduse omandamise taseme andmeid liigitati kuni 2013. aastani ISCED 1997 alusel ja alates 2014. aastast ISCED 2011 alusel. Hariduse valdkonna andmeid liigitatakse kuni 2015. aastani ISCED 1997 alusel ning alates

HARIDUSE JA KASVATUSE SÕNARAAMAT: Tiiu Erelt, Ulve Kala

hariduse sõnastik

haridus- tõlge sõnaraamatus eesti - inglise Glosbe andmetel. et tuletab eelkõige meelde rändajatest ja pagulastest laste, nii poiste kui ka tüdrukute õigust haridusele, mis on Euroopa ühiskonna üks prioriteete; rõhutab seetõttu, et jätkuvat rändekriisi silmas pidades tuleks nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil rändajate hariduse vallas kiiresti meetmeid võtta; rõhutab, et

Haridus - Eesti Statistika

hariduse sõnastik

Hariduse kaudu on intelligentsi proleaadistamine või mitte (nii nagu Mannheim väitis— intelligentsus kui universaalne paradigma), on võimalik näha mõningase aja pärast.

haridus- - Eesti-Inglise Sõnaraamat - Glosbe

hariduse sõnastik

Hariduse tehnoloogiakompassist“ saab infot iga õppimishuviline. Veebruaris on EPALE teemafookuses digitaalne täiskasvanuõpe. Seega sobiv aeg juhtida koolitajate tähelepanu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuses äsja valminud „Hariduse tehnoloogiakompassile“.

Hariduse suhtes | Sõnu seletav sõnastik

hariduse sõnastik

HARIDUSE JA KASVATUSE SÕNARAAMAT [TIIU ERELT, ULVE KALA-ARVISTO, EVA TAMM, MARI KADAKAS, INGER KRAAV, VIIVI MAANSO, HELIN PUKSAND, INGE UNT] Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta.

Hariduse ontoloogia

hariduse sõnastik

Otsinguvorm, ettepanekute ja paranduste esitamise võimalus. Otsingukeeleks vaikimisi inglise keel Soovid, ettepanekud, küsimused, probleemid sõnaraamatuga seoses, sest ainult tänu Teie vastukajale saame arendada pakutavat teenust. Teate mõnda sõna, mida siin ei ole või on vale tähendusega?