Nieuws

Geneetika sõnastik: eesti-inglise-eesti | Eestikeelsed
Klassikalise geneetika sõnastik. Sõnastiku rahastus Avatud Eesti Fond.

ETIS - Geneetika sõnastik
Geneetika ehk pärilikkusteadus on bioloogia haru, mis uurib pärilikkust, geenide ülesehitust ja funktsioone ning nende materiaalseid aluseid, päriliku varieerumise mehhanisme, seaduspärasusi, põhjusi ja ulatust ning nende mõju rakkudele, elusolenditele, perekondadele ja asurkondadelee

Aberratsioon (geneetika) - Unioonpeedia, mõiste kaart
Aberratsioon (geneetika) ja Eesti maaelu entsüklopeedia · Näe rohkem » Kromosoom Inimese (naise) kromosoomid Kromosoomid (kreeka keeles chroma - värvus, soma - keha) on eukarüootsetes rakkudes mitoosi ja meioosi ajal valgusmikroskoobis nähtavad valkudega kondenseerunud DNA-molekulid (nukleoproteiinsed kepjad kehakesed).

- Klassikalise geneetika sõnastik
geneetika sõnastik
Geneetika on bioloogia haru, mis uurib pärilikkust, geenide struktuuri ja funktsioone ning nende materiaalseid aluseid, päriliku varieerumise mehhanisme, seaduspärasusi, põhjusi ja ulatust ning nende mõju rakkudele, organismidele, perekondadele ja populatsioonidele. 72 suhted.

Geneeetika sõnastik: eesti-inglise-eesti
Ilmub mahukas geneetika sõnastik - ut.ee 2.

Geneetika õpik – Geneetika
Adenosiinidesaminaasi puudumisest tingitud inimese autosoomretsessiivne defekt. Desoksüadenosiini mittelagunemise tõttu kogunevad rakku nukleosiidi toksilised derivaadid, mis tapavad immuunsüsteemi rakud, mis on olulised organismi normaalse immuunvastuse väljakujunemisel.

Geneetika sõnastik – Geneetika
Eesti Teadusinfosüsteem koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta.

- Klassikalise geneetika sõnastik
Transkriptsioon (geneetika) ja DNA · Näe rohkem » Ensüüm. Arvuti modelleeritud puriin-nukleosiidfosforülaasi (PNP) struktuur Ensüümid on kõrgmolekulaarsed bioloogilised katalüsaatorid, mis kiirendavad keemiliste reaktsioonide toimumist. Uus!!: Transkriptsioon (geneetika) ja Ensüüm · …

ETIS - Geneetika sõnastik
Sõnastik siis lahknemist ei toimu, kui heterosügootne, siis saame ühesugused geno- kui ka fenotüübiilised lahknemissuhted: (1 : 1)n. andmeanalüüs (ingl. Database searching; Research in silico). Geneetika kontekstis füüsiliste molekulaarmudelite määramine bioloogiliste struktuuride uurimisel arvu-tisimulatsiooni abil e. in silico.

GENEETIKA - University of Tartu Press
Geneetika: Sõnastik, nimeregister, kirjandus Raamat on oma ülesehituselt ja mahult see, mida Tartu Ülikooli bioloogia ja geenitehnoloogia tudengitele aastaid kahe geneetika

Geneetika – Vikipeedia
Eesti Teadusinfosüsteem koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta.

Transformatsioon (geneetika) - Unioonpeedia, mõiste kaart
geneetika sõnastik
Klassikalise geneetika sõnastik. Sõnastiku rahastus Avatud Eesti Fond.

Geneeetika sõnastik: eesti-inglise-eesti
Sellest tuleneb asjaolu, et geneetika õpetamisel peab tundma põhitermineid kaasnevatest loodusteadustest, alates keemiast ja lõpetades evolutsiooniga. Käesolev geneetika sõnaraamat sisaldab neid mõisteid ja termineid (üle 7500), mida autorid on kasutanud aastakümneid geneetikaga seotud õppeainete õpetamisel.