Nieuws

EU General Data Protection Regulation (GDPR): It

Tundub, et geniaalsuse mõõdupuu ei ole mitte see, kui originaalselt inimene mõtleb, vaid see, kuidas ta suudab luua tõlkesilla iseenda ja teise (ehk siis kultuuri) vahele.

Isikuandmete kaitse üldmäärus – Vikipeedia

Isikuandmete kaitse üldmäärus (inglise keeles General Data Protection Regulation, lüh GDPR; EL 2016/679) ehk Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (lühendina ELIKÜM) on Euroopa Liidu määrus, mis loob isikuandmete kaitse normidele õigusliku raamistiku, millega kehtestatakse suunised isikuandmete töötlemiseks Euroopa Liidus ja teatud tingimustel ka väljaspool Euroopa Liidu

Uus! Läti andmekaitse järelevalve asutus trahvis GDPRi

gdpr eesti keeles
EY Eesti Aasta Ettevõtja konkurss. Eestis on Aasta Ettevõtjat valitud 2008. aastast, konkursi eesmärk on tunnustada pidurdamatuid ettevõtjaid, kelle kirg ja tahtejõud aitavad luua maailma muutvat innovatsiooni ning arengut. Loe lähemalt

Technical solutions for fulfilling GDPR requirements

Under the conditions set out in Art. 18 - EU-GDPR, the limitation of the processing of personal data relating to the user may be requested. 4.4 Right to deletion ("right to be forgotten") If no justified interest is opposed, you can assert your right to deletion according to Art. 17 - GDPR

Estonia – making the case for the free movement of data

Kuidas tulla toime isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR – General Data Protection Regulation)? Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Andmekaitse Inspektsiooni, Squalio Estonia OÜ ja NJORD Advokaadibürooga kutsuvad 20. märtsil seminarile, kus käsitletakse isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud teemasid.

Andmekaitse reform | Andmekaitse Inspektsioon

Ref A: 816A1D2739C04D7C934FFA08C9150BD4 Ref B: NYCEDGE1613 Ref C: 2020-10-23T20:13:01Z

Miks see blogi kasulik võiks olla? - GDPR, andmekaitse ja

Koos siseriiklike rakendusaktidega oli üldmäärus määratud asendama ka 2007. aastal vastu võetud Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määrus jõustus 24.05.2016 ning seda hakati kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018.

EY Eesti - Avaleht | Home

gdpr eesti keeles
GDPR tööriistakast sissejuhatus Privaatsuspoliitika (eesti keeles) Privaatsuspoliitika (inglise keeles) Privaatsuspoliitika (soome keeles) Privaatsusteade töötajad (eesti keeles) Privaatsusteade töötajad (inglise keeles) Privaatsusteade töötajad (soome keeles) Privaatsusteade kliendid (eesti keeles) (uuendatud 20.06.2019)

The general data protection regulation applies in all

New regulatory changes surrounding the EU’s updated GDPR (General Data Protection Regulation) will also help define more clearly how the data must be handled and clearly outline the parameters of personal data. This can help lay the foundation for data protection across the EU, creating a cohesive framework for data sharing.

Don’t panic! How to be compliant with the new GDPR in 5

gdpr eesti keeles
Loe EESTI KEELES As the time when GDPR starts to apply gets closer, the more developed the technical solutions become, that would make data related activities more efficient, faster and would make certain activities automated and would help ensure better data protection. IT companies recognize more and more the necessity to pay attention to data […]

GDPR - TRINITI - Pan-Baltic Business Law Firm | TRINITI

Selgituspunkt 151 selgitab, et Taani ja Eesti õigussüsteem ei võimalda määrata trahve GDPR-s sätestatu kohaselt ning nimetab ka, et määratavad trahvid peavad igal juhul olema tõhusad, proportsionaalsed ja heidutavad. Eesti valis väärteomenetluse tee, mis kindlasti ei vasta tõhususe nõudele.