Nieuws

Eesti Vabariigi põhiseadus – Vikipeedia

EESTI VABARIIGI PÕHISEADUS Vastu võetud rahvahääletusel 28. juunil 1992 (RT 1992, 26, 349) jõustunud 3.07.1992. Muudetud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg): 25.02.2003 (RT I 2003, 29, 174) 17.10.2005 5.10.2003 (RT I 2003, 64, 429) 6.01.2004 12.04.2007 (RT I 2007, 33, 210) 21.07.2007 XI peatükk

EESTI VABARIIGI PÕHISEADUS

Eesti Vabariigi 1992. a põhiseaduse kahekümnenda aastapäeva puhul ilmub põhiseaduse kommentaaride kolmas, täiendatud väljaanne, mille maht ületab juba tuhande lehekülje piiri. Eesti riigiõiguslik areng ja ka riigiõigusliku mõtte areng on olnud märkimisväärne.

Eesti Vabariigi Põhiseadus

eesti vabariigi põhiseadus 1992
Uue Eesti põhiseaduse selle algsel koostamisel ja vastuvõtmisel 1991–1992 ei tõusnud tulisemad kired sugugi mitte presidendi võimupiiride või Eesti õigusruumi suhestumise üle rahvusvahelise keskkonnaga. Suur osa aurust läks hoopis sellele, kas on õige pöörduda tagasi 1938. aasta põhiseaduse juurde.

Eesti Vabariigi Põhiseadus

eesti vabariigi põhiseadus 1992
Eesti riik on 1992. aasta põhiseaduse alusel stabiilselt toiminud. Vajadust erakorraliste valimiste järele ei ole tekkinud ja valitsused on olnud ametis suhteliselt püsivalt. See tõestab, et seadusandliku ja täidesaatva võimu vahekord on tasakaalustatud. Aegajalt on …

Estonica.org - Eesti Vabariigi kolmas põhiseadus (de facto

Eesti Vabariigi põhiseadus / paragrahv 107 . Eesti Vabariigi põhiseadus (1992–1996) – 25 korral; Lennart Meri teise ametiaja jooksul (1996–2001) – 16 korral; Arnold Rüütel (2001–2006) – 13 korral; Toomas Hendrik Ilves esimese ametiaja jooksul (2006–2011) – 7 korral; Toomas Hendrik Ilves teise ametiaja jooksul (2011

Põhiseaduse preambula í õ õ î - Just

Eesti Vabariigi põhiseadus KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE 2017 ISBN 978-9985-870-38-9

Eesti Vabariigi Põhiseadus (1938) – Vikipeedia

Eesti Vabariigi teine põhiseadus (1934-1937) ja 1934. aasta riigipööre Eesti Vabariigi kolmas põhiseadus (de facto 1938-1940, de jure 1938-1992) Iseseisvuse taastamine ja neljas põhiseadus (1992-…)

Eesti Vabariigi põhiseadus – Vikipeedia

Eesti Vabariigi põhiseadus (1992) 1992. aasta põhiseaduse referendum; Eesti Vabariigi põhiseadus (1938) Eesti Vabariigi põhiseadus (1933) Eesti Vabariigi põhiseadus (1920) Manifest kõigile Eestimaa rahvastele 1918; Põhiseaduse Assamblee; Eesti vabariigi valitsemise ajutine kord

Eesti Vabariigi Põhiseadus, Riigikontroll

Liia Hänni selgitas Põhiseaduse Assamblee redaktsioonitoimkonna seisukohti assamblee 29. istungil 3. aprillil 1992: “Kuna vabariigi president annab seadlusi välja olukorras, kus Riigikogu kokkutulemine on takistatud ja need õigussuhted, mis vabariigi presidendi seadluse alusel tekivad, vajavad oma edasise saatuse suhtes kiiret otsustamist, siis sõna “viivitamatult” /…/ on kohane, sest ta annab suunise …

1992. aasta 28. juunil toimunud rahvahääletuse tulemuste

Eesti Vabariigi 1938. aasta põhiseadus oli Eesti Vabariigi kolmas põhiseadus.See jõustus 1. jaanuaril 1938 ja kehtis de facto 21. juunini 1940, mil viimane põhiseaduslik valitsus pidas Nõukogude Liidu okupatsiooni tingimustes viimase koosoleku, de jure aga 29. juulini 1992, kui jõustus 28. juunil samal aastal rahvahääletusel vastu võetud Eesti Vabariigi neljas põhiseadus.

Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus – Riigi Teataja

Praegusel juhul on artikli pealkiri ebaselge, sest pole aru saada millisest põhiseadusest räägitakse (kuigi asjaga kursis olev inimene saab aru, et tegu on 1992. aasta põhiseadusega), sest Eestil on olnud enne praegust neli konstitutsiooni. ToomasVe 13:59, 10 Nov 2004 (UTC)