Nieuws

Toimus Eesti Panga nõukogu istung | Eesti Pank

Eesti Panga president Madis Müller andis nõukogu liikmetele tavapärase ülevaate euroala ja Eesti majandusolukorrast. Nõukogu sai ülevaate siseauditi esimese poolaasta tööst ja kinnitas oma teise poolaasta töökava. Lisaks tutvustati nõukogu uuele koosseisule pangas kehtivaid reegleid ja juhendeid.

Toimus Eesti Panga nõukogu istung | Eesti Pank

eesti panga nõukogu
Eesti Panga Nõukogu esimees tegi ettepaneku nimetada nõukogu liikmeteks valdkonna asjatundjad Kaie Keremi, Enn Listra, Rein Minka ja Urmas Varblase. Eesti Panga seaduse kohaselt peavad nõukogu liikmed olema Eesti kodanikud, kellel on kõrgharidus ning nõukogu töös osalemiseks vajalikud teadmised ja kogemused ning kelle suhtes ei esine

Eesti Panga nõukogu kandidaadid on Karilaid, Sutt ja Padar

Eesti Panga nõukogu praeguse ehk VIII koosseisu nimetas Riigikogu ametisse 15. juunil 2020. Riigikogu nimetas Mart Laari uueks ametiajaks Eesti Panga nõukogu esimeheks alates 13. juunist 2018. Mart Laari volitused Eesti Panga nõukogu esimehena lõppevad 12. juunil 2023.

Varasemad Eesti Panga nõukogu koosseisud | Eesti Pank

Senisesse Eesti Panga nõukogusse kuuluvad esimees Mart Laar, Urmas Varblane, Rein Minka, Kaie Kerem, Liina Tõnisson, Kalev Kallo, Jaanus Tamkivi ja Enn Listra. Mart Laar esitas nõukogu uude koosseisu asjatundjateks Kaie Keremi, Enn Listra, Rein Minka ja Urmas Varblase.

Toimus Eesti Panga nõukogu istung | Eesti Pank

(8) Eesti Panga Nõukogu koosseisu hiljem nimetatud liikmete volitused lõpevad samaaegselt Eesti Panga Nõukogu antud koosseisu volitustega. [RT I 2006, 29, 219 - jõust. 08.07.2006] § 9. Eesti Panga Nõukogu pädevus (1) Eesti Panga Nõukogu teostab järelevalvet Eesti Panga kogu tegevuse üle.

Aasta aega vindunud Eesti Panga saaga sai täna lahenduse

eesti panga nõukogu
Eesti Panga nõukokku hakkavad lisaks ekspertidele kuuluma nüüdsest ka iga parlamendierakonna liikmed. Täna nimetas riigikogu keskpanga nõukokku Jaanus Karilaiu (Keskerakond), Ivari Padari (SDE), Sven Sesteri (Isamaa), Andres Suti (Reformierakond) ja Jaak Valge (EKRE). Üheksaliikmeliseks paisunud nõukogu kinnitamine on punkt üle aasta aja vindunud lahkhelile poliitikute ja nõukogu

Teemalehed - DELFI

Teisipäeval toimunud korralisel istungil kinnitas keskpanga nõukogu oma teise poolaasta tööplaani ning sai ülevaate Eesti Panga tegevuse õiguslikest alustest ja statistikavaldkonna tööst. Keskpanga president Madis Müller andis nõukogu liikmetele tavapärase ülevaate euroala ja Eesti majandusolukorrast. Lisaks tutvus nõukogu viimaste muudatustega keskpanga strateegia uues

Eesti Panga nõukogu kandidaadid on Karilaid, Sutt ja Padar

eesti panga nõukogu
Teisipäeval toimunud korralisel istungil sai keskpanga nõukogu ülevaate Eesti Panga riskijuhtimise aruandest ja otsustas vabastada asepresident Maive Rute ametist tema enda algatusel alates 1. novembrist. Keskpanga president Madis Müller andis nõukogu liikmetele tavapärase ülevaate euroala majandusest ning asepresident Ülo Kaasik tutvustas värskemaid hinnanguid Eesti

Eesti Panga nõukogu | Eesti Pank

Eesti Panga nõukogu. Martin Helme võimalikust vajadusest riigieelarvet koomale tõmmata: see ei ole reaalne . 07.september 2020 13:55. Eesti Panga nõukogu uus koosseis arutas keskpanga strateegia plaanitud muutusi . 26.august 2020 16:04.

Riigikogu nimetas ametisse Eesti Panga uue nõukogu

Teisipäeval toimunud korralisel istungil otsustas Eesti Panga nõukogu keskpanga presidendi Madis Mülleri ettepanekul, et oktoobrist jätkab Finantsinspektsiooni nõukogu liikmena Rein Minka ja uueks nõukogu liikmeks saab oktoobrist keskpanga asepresidendi ametisse astuv Maive Rute. Keskpanga president Madis Müller andis nõukogu liikmetele tavapärase ülevaate euroala