Nieuws

Majandusteadus | Tartu Ülikooli majandusteaduskond

Majandusteadlased tegelevad majanduses esilekerkinud probleemide uurimise ja lahendamisega, majanduse edendamisega. Teadlaste arvates on Eesti Vabariigis energiaprobleemid kujunenud aktuaalseks, keskkonnasõbraliku energiatootmise väljatöötamiseks on vaja kiireid otsuseid.

Majandusteadlane – Vikipeedia

Majandusteadlased teavad vastust neile ja paljudele teistele küsimustele, mis meie igapäevaelu mõjutavad. Kui soovid mõista majanduses toimuvat, õppida tundma üksikisikute, ettevõtete ja riikide majanduslike otsuste põhjusi ja tagajärgi, on Sinu jaoks kõige õigem valik just majandusteaduse eriala. Eesti ja rahvusvaheliste

Majandusteadlased

Nad on tunnustatud tippspetsialistid, nüüdisaegsete ja uuendusmeelsete ettevõtete juhid, majandusteadlased ning ühiskonnategelased. Nende hulka kuuluvad Eesti ja Euroopa Liidu poliitik Siim Kallas, endine ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik, Nortal AS-i asutaja ja tegevjuht Priit Alamäe

Majandusteadlane: Eesti põhilised maksud on justkui kiiritus

Majandusteadlased: Gunnar Oki raport roogib Eesti teadussüsteemi sabast, et meeldida ettevõtjatele ja ühiskonnale ({{contentCtrl.commentsTotal}}) Teadmistepõhine Eesti 2014-2020: ehk teadus kui Eesti arengumootor. Eesti kolmas teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 (TE-3) on seadnud klassikaliste

TÜ majandusteadlased esitlevad innovatsioonitrükiseid

eesti majandusteadlased Tähelepanuväärsed Eesti majandusteadlased / Bedeutende estnische Wirtschaftswissenschaftler / Notable Estonian economists Akadeemik, professor Uno Mereste (27.05.1928–06.12.2009)

Liberaalse majanduse viletsus Eestis — Sirp

Uuri oma palga kohta 2020 Majandusteadlased teevad uurimistööd, jälgivad andmeid, analüüsivad informatsiooni ning valmistavad ette aruandeid ja plaane, et lahendada majandus- ja äriprobleeme ning arendavad ja analüüsivad, selgitavad ning prognoosivad majanduse käitumist ja mustreid. Nad annavad ettevõtetele, huvigruppidele ja valitsustele nõu, et formuleerida lahendusi

Images of Eesti Majandusteadlased

eesti majandusteadlased Eesti NSV teenelised teadlased‎ (1 K, 79 L) Eesti ehitusteadlased‎ (15 L) Eesti elektroonikateadlased‎ (16 L) Eesti energeetikud‎ (9 L) Eesti etnograafid‎ (20 L) Eesti etnoloogid‎ (43 L) Eesti majandusteadlased

Mainekad majandusteadlased tegid - Eesti Ekspress

Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbri teema on "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine põhikoolist kõrgkoolini". See erinumber on pisut tavapäratu, kuna kasvatusteadlastele lisaks on kaasatud ajakirja väljaandmisse ettevõtlusõppejõud ja majandusteadlased.

KÜMME AASTAT TEADUSAJAKIRJA „EESTI …

eesti majandusteadlased majandusteadlased esitlevad innovatsioonitrükiseid. 23.01.2012. Kolmapäeval, 25. jaanuaril tutvustavad Tartu Ülikooli majandusteadlased kolme innovatsioonialast trükist, mis kajastavad hiljuti läbiviidud uuringute tulemusi. (Innovatsioon teeninduses: lähtekohad ja ilmingud) ning "Eesti masinatööstuse hetkeseis ja arengusuunad".

ESTNISCHE GESPRÄCHE ÜBER WIRTSCHAFTSPOLITIK …

eesti majandusteadlased Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbri teema on "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine põhikoolist kõrgkoolini". See erinumber on pisut tavapäratu, kuna kasvatusteadlastele lisaks on kaasatud ajakirja väljaandmisse ettevõtlusõppejõud ja majandusteadlased.