Nieuws

Tasuta eesti keele kursused täitusid mõne tunniga - news

Tasuta harivad e-kursused: Startup ettevõtluse videoloengud ja kursused. Janek Tuttari avaliku esinemise e-kursus ja avaliku esinemise ajaveeb (teemad: esinemiste ettevalmistamine, esinemisärevuse ületamine) Peep Laja internetiturunduse ajaveeb (teemad: ettevõtlus ja turundus internetis)

Eesti keele e-kursus

Kursused aastal 2020 Tasuta koolitustel ei saa osaleda need, kes õpivad juba riigieelarvelistel õppekohtadel (põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, kõrgkoolis). Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija

Eesti keele õpe | INSA

Alustavad eesti keele kursused. Tasemed: A1 – algtase (algajatele, kes pole kunagi varem keelt õppinud), A2 – elementaartase, B1 – madalam kesktase/kesktase, B2 – kõrgem kesktase. Korraldame nii tööalaseid kui ka tavakursusi erinevatele keeletasemetele.

Tasuta eesti keele kursused - Folkuniversitetet

eesti keele kursused tasuta

Multilingua Keelekeskus omab Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks keeleoskustasemetel A2, B1, B2, C1. Tasemeeksami edukalt sooritanutel on võimalik taotleda Sihtasutuselt Innove eesti keele õppe kulude hüvitamist. Rohkem infot SIIT.

Tänasest saab ennast kirja panna tasuta eesti keele

eesti keele kursused tasuta

Integratsiooni Sihtasutus pakub eesti keele õppe võimalust täiskasvanutele, kes soovivad õppida eesti keelt A1, A2, B1, B2 ja C1 tasemel. Eestis elades peame oskama eesti keelt. Eesti keelt osates on meil kergem omavahel suhelda, keeloskus aitab kaasa siin töötamisele ja õppimisele.Aastate jooksul on sihtasutuse kaudu pakutavad eesti keele õppe võimalused kasvanud.

Eesti keele koolitused

Tasuta eesti keele kursused on mõeldud inimestele alates eesti keele oskuse null-tasemest ehk nii nendele, kes soovivad alles alustada keele õppimist kui ka nendele, kes juba oskavad eesti keelt algtasemel või elementaarsel tasemel, kuid kelle tase on alla B1.

Tasuta eesti keele kursused täitusid mõne tunniga

Sel sügisel viime projekti “Eesti keele kursused (eesti keeles) vähelõimunud püsielanikele, uussisserändajatele ja tagasipöördujatele” raames läbi tasuta eesti keele kursusi. Kursused toimuvad Tartus, Pärnus ja Tallinnas tasemetel A1 – C1. Kursustele saab registreeruda 18. augustil kl 10.00 Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel.

Tasuta kursused | kutsehariduskeskus.ee | Me aitame

Kogu algkursus ligikaudu kahekümnes keeles täiesti tasuta Kas soovite keelega esmatutvust teha ja selle käigus lõbutseda? > Te leiate tõelised, igapäevased ja reisisõbralikud väljendid. > Te avastate iga keele peensusi. > Te suudate väljendeid illustratsioonide kaudu kergemini meelde jätta. > Te saate harjutada funktsiooniga "VIKTORIIN".

Keelekursused - Multilingua Keelekeskus OÜ

Alustavad eesti keele kursused. Tasemed: A1 – algtase (algajatele, kes pole kunagi varem keelt õppinud), A2 – elementaartase, B1 – madalam kesktase/kesktase, B2 – kõrgem kesktase. Korraldame nii tööalaseid kui ka tavakursusi erinevatele keeletasemetele.

Images of eesti keele kursused Tasuta

Täiskasvanutele mõeldud eesti keele kursus koosneb 5 tasemest (A1, A2, В1, В2 ja С1). Iga tase koosneb kahest moodulist (näiteks moodul A1 koosneb mooduleist A1 ja A1.2), iga tase kestab 200 akadeemilist tundi, millest 120 on kontaktõpe ja 80 tundi on eraldatud iseseisvaks tööks.

Eesti keele õpe – Tasuta eesti keele õpe

Endise rahvastikuministri Urve Palo algatatud tasuta eesti keele kursustele sai ennast kirja panna mai keskpaigast alates, kohti oli paraku vähem kui soovijaid. Palo sõnul on tal hea meel, et kursused on populaarsed. «Kahju, et neid ei tehtud 20 aasta eest, kuid tore, et võimalus leiti nüüd,» märkis ta.