Nieuws

EESTI GEOLOOGIAKESKUS OÜ (10140653) E-Krediidiinfo

Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Maastikuökoloogia osakond; Eesti Geoloogiakeskus Microtopography and the properties of residual peat are convenient indicators for restoration planning of abandoned extracted peatlands

Tyler KING | Hydrologist | PhD | Eesti Geoloogiakeskus OÜ

© Eesti Geoloogiakeskus 4 Radooni sisalduse uuringud Eesti pinnaseõhus algasid 2000. a koostöös Rootsi ja Eesti Kiirguskeskuse ning Rootsi Geoloogiateenistusega.

EESTI GEOLOOGIAKESKUS - Tallinn

Topograafilise alusena on kasutatud Eesti kontuurkaarti mõõdus 1:200 000 Projektsioon: Lamberti konformne kooniline projektsioon, ellipsoid GRS-80, (Lambert-Est, lõikeparalleelid 58°00 ja 59°20) Koordinaatvõrk: L-EST 97, 20 kilomeetri võrk Eesti Geoloogiakeskus

Maire Saksons research works | Eesti Geoloogiakeskus OÜ

Eesti Geoloogiakeskus, geoloogilise kaardistamise osakond, Tallinn, 2008 (EGF, Keskkonnaministeerium). 1997.a. koostati ja kirjastati Eesti Geoloogiakeskuses Eesti aluspõhja geoloogi-line kaart mõõtkavas 1: 400 000, 1999.a. Eesti kvaternaarisetete kaart mõõtkavas 1:400 000. 2004.a. alustati Keskkonnaministeeriumi tellimusel Eesti maavarade

HARJUMAA PINNASE RADOONIRISKI KAART Leht 1.2. …

Ref A: D010B6824FCB4F8BB6BBEF4770B9821F Ref B: SJCEDGE0219 Ref C: 2020-10-23T18:20:37Z

EESTI GEOLOOGIAKESKUS - audru.ee

Tyler KING, Hydrologist of Eesti Geoloogiakeskus OÜ, Tallinn (EGK) | Read 10 publications | Contact Tyler KING

OÜ EESTI GEOLOOGIAKESKUS - kovtp.ee

eesti geoloogiakeskus
Maire Saksons 4 research works with 32 citations and 240 reads, including: Chronology of Late Saalian and Middle Weichselian episodes of ice-free lacustrine sedimentation recorded in the Arumetsa

EESTI MAAVARADE KAART - Geoportaal

Aadress: Kadaka tee 82 Tallinn Harjumaa 12618. Vaata tasuta firma omanikke, juhatust, seotud ettevõtteid, b-kaarti, maksuvõlgu.

Eesti Geoloogiakeskus

Eesti Geoloogiakeskus. Eesti maavärinaid jälgivad soomlased: Helsingi ülikooli automaatika registrerib iga viimsegi võbina . 05.märts 2018 13:29. Taimekaitsevahendid ja väetised pole põhjaveest kuhugi kadunud . 25.jaanuar 2018 00:00. Riigiettevõtteid jääb vähemaks .

Teemalehed - DELFI

eesti geoloogiakeskus
Eesti Geoloogiakeskus, hüdrogeoloogia osakond. Tallinn, 2003. Tekst 68 lk., 29 joonist, 8 tekstilisa. ANNOTATSIOON. Vaadeldaval alal kasutatakse elanikkonna ühisveevarustuses Siluri veekompleksi põhjavett. Veekompleksis eristatakse Jaagarahu–Jaani ja Adavere–Raikküla veekihti. Suur osa veehaardeid võtab vett pindmise reostuse eest