Nieuws

Millest alustada, kui on vaja autojuhiluba vahetada? - 60+

Kasutajatugi: 694 3943 I abi@e-tervis.ee Nimi_____ Kuupäev_____ Allkiri_____ TERVISEDEKLARATSIOON Tervisedeklaratsioon (TD) on vastavasisulise küsimustiku alusel esitatud info, mis kirjeldab tervisetõendi taotleja

Tervisetõendid | Töötervishoid | Mymed tervisekeskus

Tervisetõend autojuhile. Juhilubade tervisetõend on elektroonne ja tõendi saamiseks on vaja eelnevalt täita tervisedeklaratsioon. Väljastame järgmisi tervisetõendeid mootorsõidukijuhile: 1 grupp (A, AM, B, BE) ja 2 grupp (C, CE, D, DE). Samuti väljastame tervisetõendeid autokooli asujatele.

Tervisetõend juhilubade jaoks - Perekooli Foorum

autojuhi tervisetõend
Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord, tervisetõendite vormid ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille puhul mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud 1. …

Autojuhi tervisetõend - Baltic Euromedical OÜ

Autojuhi tervisetõendid ilmuvad koheselt peale väljastamist digilugu.ee. Toidukäitlejate tervisetõendid saadame e-postile. Toidukäitleja tervisetõendi väljastamise aeg on 4-7 päeva, pärast analüüside vastuste saabumist. Paberil tõendi dupilkaat on tasuline 5€. Õpetaja / teenidustöötaja tervisetõend

TERVISEDEKLARATSIOON

Tervisetõend töökohta (sisaldab vajadusel röntgenit) 20€ Tervisetõend töökohta + laboratoorne uuring (sisaldab vajadusel röntgenit) 60€ Tervisetõend relvaloa taotlejale: 25€ Autojuhi tervisetõend digitaalse deklaratsiooniga: 25€ Autojuhi tervisetõend paberkandjal deklaratsiooniga: 30€ Tervisetõend kindlustusele/koolile: 10€

MedCare Eriarstid | Perearst | Tervisetõendid

RE: Tervisetõend juhilubade jaoks. Autojuhi tervisetõendi tegemiseks on vajalik: vererõhk, veresuhkur ning silmade tabelkontroll, vajadusel silmaarst prillide kirjutamiseks. Kutselistel autojuhtidel lisandub veel neuroloogi visiit. Seda kuulen esimest korda, et kopsuröntgenit saadetakse tegema.

Autojuhi tervisetõend | Autojuhi tervisekontroll | Mymed

Autojuhi tervisekontroll Teostame tervisekontrolli kõigi kategooriate liiklusvahendite juhtidele: A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE- kategooriate ja nende alamkategooriate mootorsõidukite juhid, R- ja T-kategooria traktorite juhid ja liikurmasinate juhid, B-kategooria taksode juhid, A- ja B-kategooriate alarmsõidukite juhid, trammijuhid

Juhilubade vahetamisel tuleb tervisetõendi tarvis eeltäita

Mootorsõidukijuhi tervisetõend. MOOTORSÕIDUKIJUHI TERVISETÕEND. 1 grupp (A, AM, B, BE) Lae alla ja täida autojuhi tervisedeklaratsioon (eesti keeles), autojuhi tervisedeklaratsioon (vene keeles) Võta ühendust meiega. Teie nimi / ettevõtte nimi * Teie e-posti aadress * Telefon *

Autojuhi tervisetõend - Töökeskkonna Haldus OÜ

RE: Autojuhi tervisetõend ? tervisetõendi jaoks peab reeglite kohaselt tegema veresuhkru analüüsi, mõõtma vererõhku ja kontrollima nägemist. üksi asi neist kolmest ei takista jhtimist kui ravi on adekvaatne vajadusel. tegelikuses kirjutatakse tõendeid välja ka inimest nägemata. nüüd mõelge, ka steie tahate, et roolis oleks inimene, ke soma kõrget rõhku ei ravi ja sela samas

Kuidas taotleda tervisetõendit tööle asumiseks, autojuhi

Autojuhi tervisetõend 35 eurot. Mediserv OÜ Tallinna Narva mnt 5 keskuses saab vormistada digitaalse tervisetõendi juhilubade taotlemiseks või uuendamiseks. Vajalik eelnev tervisedeklaratsiooni täitmine, mis asub aadressil www.digilugu.ee Tervisedeklaratsiooni …

Teenused & hinnakiri - Gildi Tervisekeskus

autojuhi tervisetÕend Teostame tervisekontrolli vastavalt määrusele kõigi kategooriate liiklusvahendite juhtidele: I gruppi kuuluvad A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite juhid, välja arvatud B-kategooria takso, ning A- ja B-kategooria alarmsõidukite juhid ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid;

Tervisetõendid ja nende väljastamise juhend

autojuhi tervisetõend
Tervisetõend on taotleja seniste diagnooside, tarvitatavate ravimite, arstliku läbivaatuse ja uuringute kogum ja selle alusel tervisetõendi väljastaja poolt antud hinnang, kas ja mil määral tervisetõendi taotleja vastab konkreetses tegevusvaldkonnas tegutsemiseks vajalikele tervisenõuetele.